Category Archives: Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Nieuwe richtlijnen wegontwerp

Soort sessie
Congres-symposium

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Informeren van nieuwe kaders wegontwerp
Dossiers; verlichting, bewegwijzering, roa, handboek wegontwerp, bermen, bebakening, werk in uitvoering, vluchtstrook, verkeersveiligheid, human factors
waarmee de markt moet werken

Resultaat
Verbeteringsvoorstellen inventariseren
*Informeren huidige stand van zaken RWS
*Afspraken over delen ervaringen

Wanneer
11 juni 2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café
Socratisch vragen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Jet Proost (hoofd facilitator), Berthe Jongejan, Willem van Wingerden, Almer Toby CreAid (visualisaties)

Rol Berthe Jongejan
facilitaor

Achtergrond
Rijkswaterstaat werkt al langer samen met CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte. In de digitale kennisbank van CROW kunnen onder meer gemeenten, provincies en advies- en ingenieursbureaus richtlijnen vinden op het gebied van infrastructuur. De 2 partijen kijken nu hoe ze daar ook ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen aan kunnen toevoegen.

Links
http://www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/wegontwerp http://home.kpn.nl/mbaggen/Bibliotheek%20Mick%20Baggen/OBJBIB2/COL00017.html

Bijspijkersessie NEN normering 2767

Soort sessie
Training

Opdrachtgever
RWS – (LEF)

Doel van de sessie
Commitment van deelnemers in deze bijspijkersessie NEN normering 2767. Deze normering zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur

Resultaat
Commissies NEN normering 2767 meegenomen in integratie traject
kennisachterstand weggewerkt

Wanneer
5/29/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
stakeholders

Werkvormen
World Café

Duur bijeenkomst
0,5 dag

Projectteam
Rick Lindeman (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Links
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Bouw/Conditiemeting/Introductie-NEN-2767.htm

Opleiding voor Omgevingsmanagement

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
RWS (CLC) – LEF

Doel van de sessie
Duidelijk maken van de scope van de nieuwe basisopleiding Omgevingsmanagement, zodat de CLC (van RWS) ermee aan de slag kan.

Resultaat
*Kennis en kunde die een omgevingsmanager
bij RWS nodig heeft
*Doelgroep basisopleiding

Wanneer
1/28/2015

Lokatie
Utrecht

Categorie
Infrastructuur

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
World Café
Organisatie missie en visie (logische nivo’s)
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Ingrid Hovelynck (hoofd facilitator), Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (commissie Elverding) heeft aangegeven dat we meer moeten inzetten op omgevingsmanagementt. De omgevingsmanager brengt de belangen van de uitvoerende partij (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) en die van de omgevingspartijen in kaart. Hij probeert door te luisteren en rekening te houden met ieders wensen en belangen, creatieve oplossingen en consensus te bereiken. Idealiter streeft hij naar een situatie waarbij alle partijen voordeel hebben bij de gekozen oplossing.

Links
http://platformomgevingsmanagement.nl/Blog/287566.aspx?t=De%20definitie%20van%20de%20omgevingsmanager

GEO en GIS naar één team

Soort sessie
Teamontwikkeling

Opdrachtgever
DICTU- GIS  Competence Center

Doel van de sessie
Binnen een jaar ontwikkelen van een GEO en GIS naar één team, samengesteld uit gis en geo specialisten (geografische informatie systemen) van Dictu en GCC

Resultaat
*Verbeteren onderlinge communicatie
*Stilstaan bij problemen
*Verplaatsen in elkaar

Wanneer
10-12-2014

Lokatie
Amersfoort

Categorie
Landschap

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Geleide visualisatie
Appreciative inquire
Mindmapping

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, David Wassing, Ben Tänzer

Rol Berthe Jongejan
dagvoorziter

Achtergrond
Met de geografische informatiesystemen (GIS) zorgen we voor stabiele en snelle geo- en GIS-toepassingen. Met behulp van deze geografische informatiesystemen koppelt de klant bijvoorbeeld perceelsgrenzen en luchtfoto’s aan systemen die de Europese inkomenssteun berekenen. Via internet kunnen boeren daardoor voortaan hun percelen intekenen op een digitale kaart en online subsidie aanvragen

Links
https://www.dictu.nl/diensten/geografische-informatiesystemen
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/groot-deel-taken-dienst-landelijk-gebied-naar-rvonl

Yes-kaart in de Achterhoek

Soort sessie

Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Gemeentelijke vertegenwoordigers van taakgroep Achterhoek

Doel van de sessie
Concreet maken opgave voor de participatieopgaven in de achterhoek. Hoe met minder regels meer voor elkaar krijgen.
Eerste stap naar integraal verhaal naar het bestuur.

Resultaat
Beschrijven van de opgave voor de groenopgave voor bewoners.
Ontwikkelen van een concept Yes-kaart Achterhoek op basis waarvan het bestuur een beslissing kan nemen.

Resultaat opgave in woord
Concept Yes-kaart schets

Wanneer
10 april 2014

Lokatie
Gemeente Bronkhorst

Categorie
Landschap

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
World Café, Excursie

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Mirjam Mentink, Guus Beguin, Jan Ditzel

Rol Berthe Jongejan
Facilitator

Achtergrond
De gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben de Regionale structuurvisie Achterhoek herziend vastgesteld. Het gaat om de thema’s als energietransitie en het inspelen op de gevolgen van de klimaatveranderingen zoals bevolkingsverandering, krimp, vergrijzing en ontgroening. Ook betreft het de veranderingen in de landbouw en het landelijk gebied. Belangrijk is de positionering van de Achterhoek in (inter)nationaal perspectief.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen
_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/regionale_structuurvisie

Herbestemming ´braakliggende´ gronden

Soort sessie
Brainstorm

Opdrachtgever
Gemeente Oude Ijsselstreek

Doel van het ontwerpatelier:
Ontwikkelen van ideeën en concepten voor de herbestemming van gronden die door de gemeente worden beheerd. De gronden worden verkocht of er worden nieuwe functies voor de (braakliggende) gronden gevonden.
Resultaat van het ontwerpatelier:
Advies aan wethouder over verkoop en te behouden gemeentelijke gronden. Het advies bestaat uit creatieve en ideeën per perspectief.

Wanneer
20 november 2013

Lokatie
Ulft

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Type deelnemers
medewerkers

Werkvormen
Creatieve brainstorm, Protyping-Theory U

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Berthe Jongejan, Gerry Bulten, Astrid Harsveld, Rob van Eck

Rol Berthe Jongejan
dagvoorzitter

Achtergrond
Er is nodig een visie voor nu en de toekomst. Er is een
structuurvisie. Maar dat niet alleen. Er staan belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel. De aanleg van de N18, de demografische ontwikkelingen en een veranderend buitengebied vragen om een visie op Oude IJsselstreek als geheel, voor nu en voor de toekomst.
De Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 zet de ruimtelijke koers uit: met de resultaten van de afgelopen vijf jaar als vertrekpunt en met de blik op de toekomst van Oude IJsselstreek in 2025 gericht. De ideeën voor de gronden sluiten hierop aan.

Links
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wonen_in_het_buitengebied_vab_beleid
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/structuurvisie_oude_ijsselstreek_2025
http://gemeente.oude-ijsselstreek.nl/wonen_en_ruimtelijke_ontwikkelingen/wijkgericht_werken/wijkgericht_werken