Restauratie gemaal Oude Hoorn

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Dienst Landelijk Gebied i.s.m. rce, provincie Gelderalnd en Stichting de Oude Hoorn,

Doel van het ontwerpatelier:
In het atelier is gezocht naar samenhangende financiering voor de restauratie van gebouw en landschap.   Er is geschetst hoe nieuwe glaskunst en het cultuurhistorisch landschap elkaar kunnen versterken.

Resultaat van het ontwerpatelier:
ruimtelijk ontwerp en begroting voor omringende landschap.

Wanneer
2 november 2009

Lokatie
Gemaal in Acquoy

Categorie
Cultureel erfgoed

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Brainstorm, excursie, schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Karl Blokland, Berthe Jongejan, Kees van der Velde

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Sluis De (Oude) Horn was een civiele afwateringssluis om overtollig water op de Linge af te voeren. Vanaf 1787 werd sluis De Horn onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Toen de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd ontworpen (1815), is de functie van de sluis overgenomen door de inundatiewaaiersluizen bij fort Asperen. Het voormalig stoomgemaal is gebouwd in 1857 en heeft gefunctioneerd tot 1962. In 1978 is het gemaal in gebruik genomen als ambachtelijke glasblazerij. Restauratie van gemaal Oude Hoorn was nodig om de ambacht van glasblazerij in het gemaal door te kunnen zetten.
Het gemaal  en de sluis, beide Rijksmonument, zijn in 2011 gerestaureerd. Het voormalige stoomgemaal De Oude Horn is karakteristiek: het witgepleisterde gebouw met de gietijzeren schepraderen en schutsluis zien er idyllisch uit.
Gemaal en sluis zijn opgenomen in een wandelroute van Diefdijk naar Meerdijk. De sluis is te betreden op eigen risico. De bekende glaskunstenaar Bernard Heesen heeft zijn glasblazerij in het voormalig stoomgemaal, dat niet van binnen is te bezichtigen. Zijn galerie in Leerdam is wel te bezoeken, evenals het beroemde Glasmuseum aldaar.

Links
http://www.deoudehorn.com/
http://www.hollandsewaterlinie.nl/items/gemaal-en-sluis-de-oude-horn.aspx