Tag Archives: participatie

110 MW windmolens in de Wieringermeer

Soort sessie
Ontwerpatelier

Opdrachtgever
Min EZ, DG ETM, Nuon

Doel
Onderzoek naar effecten van het 110 MW windmolenpark op omgeving. De effecten van windmolens en kabels en leidingen op de omgeving zoals vliegveld, EHS, bos, transformatie station op omgeving. Daarnaast het benoemen van kansen en consequenties voor de stakeholders.

Resultaat van het ontwerpatelier:
Communicatieplan en participatieplan met de stakeholders.

Wanneer
14 maart 2013

Lokatie
Middenmeer

Categorie
Windenergie

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Stakeholderanalyse, Socratisch vragen, Schetsen

Duur bijeenkomst
1 dag

Projectteam
Vincent Tiel Groenestege (co-f), Marianne Zuur

Rol Berthe Jongejan
Dagvoorzitter met co-facilitator

Achtergrond
Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij willen Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 110 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:
-Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
-Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
-Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
– Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer.
Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Links
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-wieringermeer
http://www.windparkwieringermeer.nl/

Reconstructie Hezingen Mander

Soort sessie
Schetsschuit

Opdrachtgever
Gemeente Tubbergen

Doel van de sessie
In reconstructie Hezingen Mander is gekeken naar de mogelijkheid tot uitbreiding van grootschalige intensieve landbouwbedrijven in een kleinschalig landschap.

Resultaat
ruimtelijk kwaliteitskader

Wanneer
1-2-3 november 2005

Lokatie
Hezingen

Categorie
Landbouw

Type deelnemers
burgers, bestuurders en stakeholders

Werkvormen
Schetsen, piches

Duur bijeenkomst
3 dagen

Projectteam
Ivonne de Nood, Wim Boetze, Kees van der Velden,
Inge Vleemingh, Bianca de Vlieger, Berthe Jongejan

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
In de reconstructie landbouwgebieden Hezingen Mander, in Noordoost Twente, komen veel typische reconstructieopgaven samen. De gemeente Tubbergen is daarom gestart met de ontwikkeling van een ruimtelijk kwaliteitskader. Daarvoor is het huidige landschap bekeken. Maar er is vooral ook veel gesproken met agrarische ondernemers om te kijken hoe nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling van het gebied.

Links
http://www.belvedere.nu/page.php?section=08&pID=5&mID=3&prID=222

Participatie natuurgebied Bentwoud

Soort sessie
Burgerparticipatie training

Opdrachtgever
Provincie Zuid Holland

Doel van de sessie
In 2005 wil provincie versnelde uitvoering van het groene park/natuurgebied. In 2010 willen ze de betrokkenheid van bewoners vergroten. Ook zoeken ze bij  ondernemers en bewoners naar co-financiering door middel van participatie Bentwoud.

Resultaat
Participatieplan

Wanneer
25 maart 2010

Lokatie
Rijnwoude

Categorie
Recreatie, participatie

Type deelnemers
Medewerkers

Werkvormen
Stakeholderanalyse, socratisch vragen, mindmapping

Duur bijeenkomst
2 dagen

Projectteam
Berthe Jongejan, Vincent Tiel Groenestege, Joop Eilander, Wouter den Breems

Rol Berthe Jongejan
facilitator

Achtergrond
Tussen Zoetermeer/Rijnwoude en Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, een grootschalig bos- en natuurgebied. Het Bentwoud wordt een uniek gebied in de Randstad met een natuurlijk karakter. Doelen voor Bentwoud zijn in de jaren ’80 bepaald en in 1995 vastgesteld . Op vrijwillige basis moeten boeren grond afstaan voor het natuur-recreatiebos in de randstad voor 1 miljoen Randstedelingen als buffer tussen oprukkende steden. Participatie Bentwoud zoekt naar oplossingen voor het betaalbaar houden van de aanleg van het park Bentwoud. Het wordt een ecologische kerngebied voor plant en dier.

Links
http://www.zuid-holland.nl/bentwoud